OC a AC. Różnice

Każdy z nas, kto posiada pojazd zmechanizowany zarejestrowany w Polsce, zobowiązany jest też do wykupu odpowiedniego ubezpieczenia obowiązkowego OC. Komunikacyjne ubezpieczenia dostępne są także w formie dobrowolnej. To ubezpieczenie AC, które nieco różni się od tego w obowiązkowej wersji.

Ubezpieczenie OC ma w swoim założeniu chronić ofiarę wypadku samochodowego

Oznacza to, że jeśli spowodujemy wypadek, w wyniku którego dojdzie do materialnych szkód u osoby drugiej lub wymagać ona będzie hospitalizacji i leczenia, to może ona domagać się zadośćuczynienia szkód właśnie z polisy sprawcy wypadku. Takie odszkodowanie wypłaci w naszym imieniu towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym zawarliśmy umowę na wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC. System ten ma zapobiegać sytuacjom, w których ofiara zostaję bez wsparcia i stosowanego odszkodowania choćby dlatego, że sprawca nie ma wystarczającej ilości pieniędzy, potrzebnych do pokrycia spowodowanych przez siebie strat. Ubezpieczenie OC w jakimś sensie chroni zatem sprawcę przed koniecznością wypłacania dużych odszkodowań, na które może go być nie stać, ale przede wszystkim chroni ofiarę wypadku, żeby nie została sama ze swoimi wydatkami w zakresie remontu pojazdu czy rehabilitacji.

Zupełnie inaczej działa dobrowolne ubezpieczenie AC

W tym przypadku także my musimy ponieść wszelkie koszty związane ze składką ubezpieczenia, ale także my bezpośrednio odnosimy z niego korzyść w chwili zaistnienia szkody. W przypadku spowodowania kraksy z naszej winy AC pozwala nam na pokrycie szkód, które sami spowodowaliśmy. Dzięki wykupieniu obu ubezpieczeń dwie strony wypadku nie muszą się już martwić, z czego pokryją wszelkie powstałe szkody. Sprawca jest bowiem zabezpieczony dobrowolnym ubezpieczeniem AC, a koszty ofiary pokrywane są z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Dodatkowo dobrowolne ubezpieczenie chroni nas też na wypadek kradzieży pojazdu. Jego zakres można też rozszerzać i zwiększyć ochronę choćby na wypadek kradzieży elementów pojazdu takich jak opony czy nawet wycieraczki.

Dowiedz się więcej i sprawdź wysokość składki na https://kalkulator.mtu24.pl/motor/ikdirmtu24pl/vehicle

Dodaj komentarz