Leasing operacyjny: co to takiego?

Sposobem na sfinansowanie zakupu samochodu jest leasing samochodowy. Wyróżnia się między innymi leasing operacyjny, który oferuje Santander Consumer Multirent. Spróbujemy przybliżyć na czym polega leasing operacyjny oraz jakie ma zalety.

Leasing operacyjny to sposób na sfinansowanie zakupu samochodu bez konieczności sięgania po własne środki finansowe. Jest to rozwiązanie wybierane bardzo chętnie, którego popularność nieustannie rośnie.

Leasing, czyli co?

Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest leasing. Jest to umowa dwustronna, którą zawierają między sobą leasingobiorca oraz leasingodawca. Leasingodawca przekazuje na mocy umowy prawo użytkowania samochodu, zaś leasingobiorca zobowiązuje się do spłacania w określonym terminie kolejnych rat leasingowych. Cały proces jest precyzyjnie regulowany przez podpisaną umowę.

Cechy charakterystyczne

Leasing operacyjny wiążę się z tym, że w jego przypadku nie ma przeniesienia prawa własności na leasingobiorcę. Jest to cecha odróżniająca ten rodzaj leasingu od innych jego forma. Istotne kwestie dotyczą amortyzacji samochodu. Koszty z nią związane spoczywają na leasingodawcy. W związku z tym prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych ma firma leasingowa. Kiedy umowa dobiegnie końca, leasingobiorca może zdecydować się na wykupienie samochodu za określoną kwotę. W takim przypadku auto przejdzie na jego własność.

Korzyści

Decydując się na skorzystanie z tej formy leasingu, można liczyć na szereg korzyści finansowych. Największą jest obniżenie podstawy opodatkowania i uzyskanie optymalizacji podatkowej. Zakup samochodu za drodze takiej formy finansowania pozwala również na zachowanie płynności finansowej i nie wiąże się z powstaniem żadnego zadłużenia. Płatność podatku VAT rozłożona jest na raty, co jest kolejnym plusem. Po zakończeniu umowy można, ale nie trzeba wykupywać samochodu. Jeśli klient zrezygnuje z wykupu, nie musi obawiać się żadnych konsekwencji w formie chociażby kar umownych. Jest to w związku z tym nie tylko opłacalna, ale bardzo bezpieczna forma leasingu.

Dodaj komentarz