Polisy ubezpieczeniowe dla rodzin

Celem każdej osoby posiadającej rodzinę jest zabezpieczenie jej przyszłości. Najczęściej dotyczy ono wsparcia finansowego i gromadzenia środków na przyszłość dzieci lub na wypadek wystąpienia niespodziewanych zdarzeń losowych. Właśnie takie cele realizuje ubezpieczenie na życie dla rodzin, dostępne w kilku wariantach zróżnicowanych ze względu na zakres ochrony i inne szczegóły umowy.

W podstawowym zakresie ubezpieczenie rodziny zapewnia ochronę na wypadek śmierci, pomoc finansową w razie inwalidztwa czy pobytu w szpitalu oraz dostęp do świadczeń assistance, obejmujących m.in. dowóz leków, transport medyczny z/do szpitala, rehabilitację, opiekę nad dziećmi i pomoc domową podczas hospitalizacji chorego, a także wsparcie medyczne poza granicami kraju. Umową można objąć partnera życiowego i jego dzieci, przy czym każdemu z nich gwarantowana jest odrębna suma świadczenia. Warunki polisy dopasujemy do swoich potrzeb, wybierając jeden z dwóch zakresów ochrony i trzech wariantów sum ubezpieczenia.

Polisa z planem edukacyjnym

Odrębnym produktem jest polisa z planem edukacyjnym, łącząca funkcję ochronną z możliwością długoterminowego oszczędzania i gromadzenia kapitału, wypłacanemu dziecku w określonym momencie życia. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy połączyć cel inwestycyjny z ubezpieczeniem chroniącym na wypadek śmierci lub choroby rodzica.

Polisy posagowe

Kolejnym produktem ubezpieczeniowym dedykowanym rodzinom są polisy posagowe. Ich głównym celem jest ochrona przyszłości dziecka poprzez zapewnienie kapitału (udzielanego jednorazowo lub w formie renty), zgromadzonego z regularnie opłacanych składek. Do wyboru mamy trzy warianty ubezpieczenia: standardowe, ochronne i inwestycyjne. Częstotliwość opłacania składki można dostosować do własnych potrzeb, a przez cały okres trwania umowy wpłacać dobrowolne kwoty. Polisa posagowa dla dziecka może być również rozszerzona o umowy dodatkowe, chroniące przed skutkami nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania lub leczenia podopiecznego w szpitalu. Ubezpieczenia rodzinne oferowane są także w ramach polis grupowych, dostępnych w zakładach pracy. Należy do nich m.in. ubezpieczenie na życie urodzenie dziecka.

Dodaj komentarz