Grupowe ubezpieczenie rodziny a polisa posagowa

Ubezpieczenia rodzinne dostępne są w dwóch podstawowych wariantach: indywidualnym i grupowym. Wybór jednego z nich uzależniony jest przede wszystkim od zakresu oferowanej ochrony i innych szczegółów umowy, takich jak wysokość składki i sumy świadczenia oraz ewentualne umowy dodatkowe. Przyjrzyjmy się pokrótce szczegółom tych dwóch rodzajów polis.

Ubezpieczenia grupowe oferowane są w zakładach pracy jako gotowe pakiety usług, choć w przypadku polisy rodzinnej istnieje również możliwość indywidualnego kontynuowania umowy. Ich głównym celem jest ochrona i życia pracowników oraz ich najbliższych, a także zapewnienie dostępu do różnorodnych świadczeń opiekuńczych, takich jak pomoc medyczna, zdrowotne usługi informacyjne, organizacja i refundacja kosztów wizyt lekarskich, dowóz leków do miejsca zamieszkania, opieka nad dziećmi i pomoc domowa podczas hospitalizacji chorego, a także zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego w przypadku kontuzji.

Ubezpieczenie grupowe

Dzięki wszystkim tym świadczeniom ubezpieczenie grupowe może pełnić podobną rolę co polisa dla dziecka czy ubezpieczenie chorobowe. Co ważne, ochroną można objąć wiele zdarzeń życiowych, takich jak śmierć ubezpieczonego, jego współmałżonka, dziecka lub rodzica, trwały uszczerbek na zdrowiu, leczenie szpitalne lub operacyjne, poważna choroba czy narodzenie dziecka. Do dyspozycji mamy aż 12 zakresów ochrony o różnych sumach ubezpieczenia, zaś dokładną wartość składki (rozpoczynającą się już od 15,50 zł miesięcznie) pomoże nam obliczyć ubezpieczenie na życie kalkulator.

Polisa posagowa

Dla wszystkich osób, które chcą połączyć ochronę ubezpieczeniową z możliwością gromadzenia kapitału na rzecz dziecka, odpowiednim produktem będzie natomiast polisa posagowa. Jej głównym celem jest zapewnienie podopiecznemu bezpieczeństwa finansowego, możliwości zdobycia wykształcenia oraz dobrego startu w dorosłe życie. Dzięki umowom dodatkowym na wypadek śmierci rodzica i opiekuna, jego poważnego zachorowania lub inwalidztwa połączymy funkcję oszczędnościową z tradycyjną ochroną ubezpieczeniową. To odpowiednie rozwiązanie dla wszystkich osób, które szukają skutecznej metody inwestycji na rzecz przyszłości dziecka.

Dodaj komentarz