Najpopularniejsze ubezpieczenia motoryzacyjne: OC i AC

Ubezpieczenia samochodów to jedne z najpopularniejszych polis w naszym kraju. Dotyczy to zwłaszcza dwóch produktów: obowiązkowego OC (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) oraz AC (autocasco). Coraz częściej kupowane są one jako łączny pakiet, obejmujący dodatkowe usługi typu car assistance. Czym charakteryzują się obie polisy?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej to jedyna obowiązkowa polisa komunikacyjna w Polsce. Jej głównym celem jest refundacja kosztów szkód, odniesionych na skutek wypadku poniesionego przez kierowcę. Umowę podpisuje się na okres 1 roku i przedłuża na kolejne lata, zaś wysokość składki zależy od kilku czynników, dotyczących m.in. rodzaju i marki pojazdu, wieku kierowcy, zniżek za bezszkodową jazdę, wyboru płatności ratalnej itp.

Niskie składki za OC

Niższą składkę zapłacimy również w przypadku przedłużenia umowy. W ramach polisy OC otrzymujemy darmowy pakiet mini-assistance oraz dostęp do usługi informacji prawnej. Pierwsze z tych dodatkowych świadczeń zapewnia naprawdę pojazdu w miejscu wypadku, holowanie do najbliższego punktu motoryzacyjnego, informację na temat warunków wypożyczenia auta zastępczego oraz rezerwację noclegu w hotelu. Natomiast informacja prawna pozwala na telefoniczną konsultację z prawnikiem w razie zdarzenia na drodze, związanego z odpowiedzialnością prawną kierowcy lub osoby trzeciej. Tę usługę możemy rozszerzyć, wykupując ubezpieczenie ochrony prawnej, zapewniające pokrycie kosztów postępowania związanego z kierowaniem pojazdem.

Ubezpieczenie AC

Równie popularną i chętnie wykupywaną polisą jest AC, które zapewnia refundację kosztów uszkodzenia samochodu lub zniszczenia jego wyposażenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w wyniku kradzieży auta, działania czynników atmosferycznych, chemicznych i termicznych (na zewnątrz pojazdu), uszkodzenia przez osoby trzecie, utraty lub zniszczenia kluczyków oraz zniszczeń, powstałych podczas transportu medycznego. Do ubezpieczenia ac również dołączony jest mini-pakiet car assistance oraz informacja prawna. Wysokość składki zależy od typu i wartości pojazdu, okresu jego użytkowania, wybranego zakresu polisy, wieku kierowcy, udziału własnego, wpłat ratalnych oraz przynależności do określonej strefy regionalnej. Dokładną wartość składki dla polisy autocasco obliczymy, wykorzystując internetowy kalkulator ac.

Dodaj komentarz