Ochrona kierowcy w dodatkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych

Szukasz dodatkowych możliwości ochrony samochodu, które uzupełnią ubezpieczenie ac i OC? Chcesz zabezpieczyć się przed uszkodzeniem auta, następstwami nieszczęśliwych wypadków lub uzyskać niezbędną pomoc prawną w razie trudnej sytuacji na drodze? Na wszystkie wymienione wyżej potrzeby odpowiedzą dodatkowe polisy komunikacyjne, takie jak assistance, NNW i ochrona prawna.

Jednym z dodatkowych ubezpieczeń dla kierowców jest pakiet świadczeń assistance, gwarantujący pomoc w razie wypadku, awarii oraz kradzieży pojazdu na terenie Polski i Europy (poza Ukrainą, Rosją i Mołdawią). Oferowany jest w trzech wariantach, zróżnicowanych ze względu na zakres ochrony.

Świadczenia assistance

Pierwszy z nich dołączony jest bezpłatnie do ubezpieczenia OC oraz AC i obejmuje holowanie pojazdu do kwoty 250 euro, wypożyczenie samochodu zastępczego na czas 4 dni oraz zabezpieczenie podczas podróży zagranicznych dla kierowcy i pasażerów auta (np. nocleg w hotelu). Kolejny wariant dotyczy holowania do kwoty 100 euro oraz wynajmu pojazdu zastępczego na czas 7 dni, zaś ubezpieczenie komunikacyjne w najbardziej rozszerzonej wersji gwarantuje kierowcy wynajem auta zastępczego na okres dwóch tygodni, holowanie do 2000 euro, a także pakiet usług dodatkowych, w skład których wchodzi m.in. dostarczenie łańcuchów śnieżnych, odstawienie samochodu po naprawie, opieka nad dziećmi po wypadku itp.

Ubezpieczenia NNW

Równie popularne jest ubezpieczenie nnw, zapewniające ochronę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. Dotyczy ona zdarzeń związanych z ruchem pojazdu, wsiadaniem i wysiadaniem z auta, jego załadunkiem i rozładunkiem, postojem, zatrzymaniem oraz naprawą (zarówno na terenie Polski, jak i za granicą). Suma ubezpieczenia wypłacana jest w wysokości ustalonej w umowie w przypadku śmierci ubezpieczonego lub jego uszczerbku na zdrowiu.

Równie przydatną, lecz nieco mniej popularną polisą jest ochrona prawna, proponowana podczas zakupu OC lub AC. Jej głównym celem jest zapewnienie specjalistycznej pomocy adwokata lub radcy prawnego oraz pokrycie kosztów sporów sądowych, związanych z ruchem pojazdu. Szczegóły oferowanych w tym zakresie usług, wartość składek opłacanych z tytułu wyżej wymienionych polis oraz przydatne narzędzia takie jak kalkulator oc znajdziemy na stronach poszczególnych firm ubezpieczeniowych.

Dodaj komentarz