Ubezpieczenia domu i własności

Nasze mienie narażone jest na działanie wielu czynników zewnętrznych: uderzenie pioruna, kradzież, zalanie, przepalenie… Ochronę przed tymi zagrożeniami zapewniają ubezpieczenia majątkowe, dostępne w kilku rodzajach. Należy do nich m.in. polisa na dom i mieszkanie, ubezpieczenie ruchomości domowych oraz umowy dodatkowe, gwarantujące dodatkowe usługi w zakresie ochrony własności.

Kwoty odszkodowania

Największą popularnością wśród wyżej wymienionych polis cieszy się ubezpieczenie domu i mieszkania. Jego przedmiotem mogą być budynki, lokale mieszkalne lub gospodarcze (również w trakcie budowy), garaż, a także działka z wyposażeniem podlegającym ochronie. Do wyboru mamy kilka zakresów ubezpieczenia, gwarantujących odtworzenie mienia bez potrącania stopnia jego zużycia. Kwota odszkodowania określana jest na podstawie aktualnych cen na rynku nieruchomości oraz przedstawionych przez klienta kosztorysów i faktur. W ustaleniu jej szczegółów oraz wysokości składki pomoże nam kalkulator ubezpieczenia mieszkania, dostępny w Internecie. W razie zniszczenia przedmiotów objętych polisą świadczenie możemy uzyskać już po dwóch tygodniach od chwili zgłoszenia szkody.

Wyposażenie domu

Ubezpieczenia mieszkania nie są jedyną formą ochrony naszej własności. Do dyspozycji mamy również dwa typy polisy, dotyczące wyposażenia. Obejmuje ono stałe części domu lub lokalu (m.in. kominki, drzwi, pokrycie ścian i podłóg, wbudowane meble) oraz elementy ruchome, takie jak meble (w tym ogrodowe), sprzęt elektroniczny, urządzenia sanitarne i grzewcze, firanki, dywany, lampy, ubrania, biżuteria, instrumenty muzyczne, książki i płyty, dokumenty, gotówka, papiery wartościowe, kolekcje monet, znaczków pocztowych itp., sprzęt sportowy i turystyczny, narzędzia, wózki dziecięce oraz zwierzęta (poza tymi, które stanowią przedmiot hodowli i sprzedaży). Ubezpieczenie mienia gwarantuje ochronę wszystkich tych elementów w trakcie przeprowadzki w obu lokalach. Oferta dotyczy czterech wariantów polisy, z których każdy poza zabezpieczeniem własności obejmuje refundację kosztów pobytu w hotelu w razie wystąpienia szkody, uniemożliwiającej pozostanie w domu lub mieszkaniu.

Do dyspozycji mamy również uproszczone ubezpieczenie wyposażenia, które umożliwia szybkie podpisanie umowy i zawarcie polisy bez zbędnych formalności. Wystarczy, że wybierzemy jedną z kilku sum ubezpieczenia i opłacimy wymaganą składkę. Potwierdzenie rozpoczęcia ochrony możemy otrzymać już po kilku minutach od momentu wystawienia polisy.

Dodaj komentarz