Zakres i warunki zawarcia umowy na ubezpieczenie mieszkania

Ubezpieczenia domów i mieszkań cieszą się w Polsce stale rosnącą popularnością. Z pewnością wpływa na to większa potrzeba bezpieczeństwa i ochrony mienia przed skutkami kradzieży, katastrof żywiołowych i działaniem innych czynników zewnętrznych, na które narażona jest nasza własność. Współczesne towarzystwa ubezpieczeniowe wychodzą naprzeciw tym potrzebom, oferując kilka rodzajów polis mieszkaniowych. Aby wybrać najlepszą z nich i sprawdzić, gdzie ubezpieczyć mieszkanie, warto przyjrzeć się poszczególnym ofertom i warunkom zawarcia umowy.

Co obejmuje polisa mieszkaniowa

Polisa mieszkaniowa może obejmować kilka rodzajów nieruchomości: budynki i lokale prywatne lub gospodarcze (również w trakcie budowy), garaże oraz działki. W zależności od rodzaju ubezpieczenia ochrona dotyczy szkód powstałych w wyniku pożaru, uderzenia pioruna, silnego wiatru, gradu, eksplozji, uderzenia samolotu, zamachu przestępczego i aktów terroryzmu (wariant budowlany), trzęsienia, osunięcia lub zapadania ziemi (minimalny zakres ochrony, czyli najtańsze ubezpieczenie mieszkania), powodzi, zalania, ulewnego deszczu, działania śniegu i lodu, lawiny, dymu, sadzy, stłuczenia szyb, przepięcia, uderzenia samochodu lub innego pojazdu (warianty rozszerzone), a także kradzieży, upadku drzew i budowli, katastrofy budowlanej, aktów wandalizmu i zamieszek wewnętrznych (polisa z maksymalnym zakresem ochrony).

Polisa direct

Warto pamiętać przy tym, że każdy z wyżej wymienionych wariantów obejmuje podstawowe zabezpieczenie budowlane. We wszystkich przypadkach od ubezpieczonego wymaga się zapewniania ochrony przed wtargnięciem osób trzecich, natomiast w opcji maksimum – co najmniej dwóch zamków antywłamaniowych oraz zabezpieczenia wszystkich okien, które mogłyby umożliwiać dostęp do domu. Sumę świadczenia określa się na podstawie roku powstania budynku, materiału jego wykonania, bieżących cen rynkowych oraz kosztorysów i faktur, przedstawionych przez klienta. Umowa zawierana jest na okres 1-3 lat. Jeśli w trakcie jej trwania w budynku bądź lokalu przeprowadzone zostaną prace podnoszące jego wartość, ubezpieczenie mieszkania rośnie wraz z nią. Polisę można zawrzeć również w formie direct (jako  ubezpieczenie mieszkania online), wypełniając kwestionariusz znajdujący się na stronie internetowej danej firmy.

Dodaj komentarz