Skuteczne metody na podniesienie emerytury

Jak możemy się przekonać wykonując proste wyliczenie emerytury i renty, ich wartość maleje aż o kilkadziesiąt procent w stosunku do dotychczasowych zarobków. Takie świadczenia z pewnością nie mogą zaspokoić potrzeb większości osób, przyzwyczajonych do dysponowania większymi kwotami. Istnieje jednak kilka sposobów, które pozwolą nam podnieść wysokość przyszłych świadczeń, zapewniając taki standard życia, do jakiego przywykliśmy.

Kalkulator świadczeń emerytalnych

Przed wyborem odpowiedniej metody oszczędzania warto ustalić, jaka kwota będzie nam przysługiwać w chwili zakończenia pracy zawodowej. Jak obliczyć emeryturę? W tym celu możemy wykorzystać ogólnodostępne narzędzie internetowe: emerytura kalkulator, który wyliczy przybliżoną wysokość świadczeń na podstawie wprowadzonych danych. Jeśli wynik nie będzie satysfakcjonujący, warto zastanowić się nad wyborem formy oszczędzania, dostosowanej do naszych indywidualnych potrzeb. Jedną z takich metod stanowi dobrowolne ubezpieczenie emerytalne, dostępne w ramach III filaru. Budowanie kapitału na przyszłość odbywa się w tym przypadku poprzez regularnie wpłacane składki, inwestowane w fundusze. W razie tymczasowych problemów finansowych składkę można obniżyć lub odroczyć termin jej płatności. Przez cały czas obowiązywania umowy możemy wpłacać kwoty doraźne, a w razie naszej śmierci nieopodatkowana renta zostanie przekazana wyznaczonym osobom.

Indywidualne konto emerytalne

Równie skutecznym środkiem na podwyższenie wartości przyszłych świadczeń jest IKE (Indywidualne Konto Emerytalne), dostępne w trzech wariantach: z polisą ubezpieczeniową, funduszem inwestycyjnym oraz funduszem emerytalnym. W poszczególnych umowach o dyspozycji otrzymujemy m.in. ochroną ubezpieczeniową połączoną z możliwością oszczędzania, swobodę wpłat, różne formy inwestycji itp. Środki gromadzone na koncie IKE zwolnione są przy tym z podatku od zysków kapitałowych.

Oszczędności OFE

Poza dobrowolnymi środkami oszczędzania na rzecz przyszłych świadczeń do wyboru mamy również fundusz emerytalny, dostępny w ramach II filaru. Wpłacane środki umieszczane są w tym przypadku na rachunku indywidualnym, a następnie pomnażane. Co ważne, oszczędności zgromadzone na OFE podlegają dziedziczeniu, a ich znaczna część podlega inwestycji, co pozwala skutecznie podnieść wysokość emerytury.

Dodaj komentarz