Jak wybrać OFE?

Według ostatniej reformy systemu emerytalnego każda osoba urodzona po 1 stycznia 1969 r. ma obowiązek wyboru zabezpieczenia w formie otwartego funduszu emerytalnego (OFE). To od niego w głównej mierze zależy wartość przyszłych świadczeń, ustalanych na podstawie stopy zwrotu z aktywów, w które inwestują poszczególne firmy finansowe. Jak wybrać fundusz emerytalny,  aby podnieść wysokość przyszłych świadczeń?

Ranking funduszy emerytalnych

Podstawą wyboru OFE jest publikowany co roku fundusz emerytalny ranking, dzięki któremu porównamy kilkuletnie stopy zwrotu poszczególnych firm. Właśnie one stanowią najważniejszy element decydujący o tym, jaki fundusz emerytalny warto wybrać. Równie ważna jest wysokość opłaty naliczanej od każdej składki – jej niższa wartość oznacza, że większość pieniędzy zgromadzonych na rachunku zostanie zainwestowana. Warto porównać też wielkość funduszu, czyli liczbę jego klientów i wartość posiadanych aktywów, skład portfela inwestycyjnego (akcje, obligacje, bony skarbowe, depozyty i bankowe papiery wartościowe), doświadczenie w zarządzaniu środkami finansowymi oraz możliwość sprawdzenia stanu konta przez Internet i telefon. Najlepsze fundusze emerytalne charakteryzują się wysokimi wynikami inwestycyjnymi, stabilną sytuacją finansową, niską opłatą naliczaną od składki oraz wysokim poziomem obsługi klienta.

Dlaczego OFE

Dlaczego decyzja o wyborze OFE jest tak istotna? Przede wszystkim wybierając odpowiedni fundusz, zwiększamy szansę na podniesienie wysokości naszych przyszłych świadczeń. W ten sposób nawet najniższa emerytura może zyskać stosunkowo większą wartość. Jeśli powierzymy gotówkę firmie, która posiada doświadczenie w zarządzaniu finansami, potwierdzone stabilną pozycją na rynku i sukcesami w pomnażaniu otrzymanych środków, zyskamy pewność otrzymywania satysfakcjonujących świadczeń. Aby sprawdzić ich szacunkową wartość, możemy wykorzystać kalkulator emerytury. Oszczędzanie w ramach OFE warto rozszerzyć ponadto o dobrowolne metody inwestowania na przyszłość, takie jak IKE czy ubezpieczenie emerytalne.

Dodaj komentarz