OFE i IKE: dwa sposoby oszczędzania na emeryturę

Współczesne przedsiębiorstwa finansowo – ubezpieczeniowe oferują nam różne metody oszczędzania na rzecz przyszłych świadczeń: w ramach II filaru możemy wybrać jeden z dostępnych na rynku funduszy, natomiast dzięki III filarowi zyskujemy możliwość pomnażania środków poprzez ich lokowanie na koncie emerytalnym. Czym charakteryzują się te dwie formy oszczędzania?

Otwarte fundusze emerytalne pozwalają pomnażać wpłacaną gotówkę poprzez jej inwestowanie w różnorodne instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje, bony skarbowe czy depozyty bankowe. Inwestowanie w ramach OFE jest obowiązkowe i ma charakter długoterminowy, zaś o jego opłacalności w dużej mierze decyduje stopa zwrotu z aktywów. Właśnie na jej podstawie tworzony jest coroczny ranking funduszy, który pomaga odpowiedzieć na pytanie, jaki jest najlepszy fundusz emerytalny. W przypadku OFE od każdej składki pobierana jest opłata o maksymalnej wartości 3,5% (niektóre firmy oferują jednak obecnie nawet 3,45%, dzięki czemu większa część gotówki jest inwestowana).

Indywidualne Konto Emerytalne

Dobrowolnym środkiem oszczędzania na rzecz przyszłych świadczeń jest Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), dostępne w trzech wariantach: ubezpieczeniowym, inwestycyjnym oraz emerytalnym. Środki gromadzone na każdym z nich zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych. W pierwszej opcji gotówka lokowana jest na dwóch niezależnych rachunkach i objęta ochroną na wypadek inwalidztwa oraz pogorszenia stanu zdrowia wskutek utraty pracy. W trakcie trwania umowy można dokonywać wpłat doraźnych, zaś obowiązkową składkę wpłacić jednorazowo lub rozłożyć na raty.

Zalety IKE

Inwestycyjny wariant IKE charakteryzuje się szerokim wyborem subfunduszy, swobodą wpłat oraz możliwością realizacji określonej strategii oszczędzania. Z kolei konto z funduszem emerytalnym łączy cechy obu poprzednich, gwarantując stały wzrost gotówki poprzez inwestycję w wybrane instrumenty finansowe, brak opłaty za wpływające na rachunek środki oraz zwrot całości lub części zgromadzonej gotówki w dowolnym momencie trwania umowy. W porównaniu tych trzech wariantów pomocny może okazać się ranking ike, dostępny w Internecie. Przed wyborem OFE lub IKE warto wykonać również proste obliczanie emerytury, które pomoże nam wybrać najlepszą formę oszczędzania.

Dodaj komentarz