Ubezpieczamy mieszkanie- czyli jak wybrać najlepszą polisę?

Do jednych z najpowszechniejszych rodzajów ubezpieczenia mienia jest ubezpieczenie mieszkania. Wszyscy mamy świadomość że nieruchomość to zbyt duża lokata kapitału, by ryzykować jej utratę bądź zniszczenie. Kiedy podejmowana jest decyzja o wykupieniu ubezpieczenia nieruchomości należy pamiętać o tym, że kluczową rolę odgrywa zakres ochrony ubezpieczeniowej i w znacznej mierze jest on zależny od wybranego rodzaju ubezpieczenia.

W końcu można zdecydować się na ochronę tylko przed włamaniem i rabunkiem, ale również przed wandalizmem, pożarem, huraganem, gradem czy na przykład wybuchem.

Zgłoszenie szkody

Szczegółowe informacje na ten temat są możliwe do odszukania w ogólnych warunkach ubezpieczenia – to tam określony jest przedmiot oraz zakres ubezpieczenia – więc to, co ubezpieczamy i w jakim zakresie. Zdefiniowane są tam również prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkody czy też wypłaty odszkodowania. Jednym z takich obowiązków jest zgłoszenie szkody w wyznaczonym w ogólnych warunkach terminie. Niedotrzymanie tego terminu może być przyczyną odmowy lub zmniejszenia odszkodowania. Wobec czego skrupulatne przeczytanie umowy z ubezpieczycielem jest warunkiem koniecznym, ponieważ tylko wtedy będziemy mogli wyczulić się na kruczki. 

Przed wykupieniem ubezpieczenia najkorzystniej jest dokonać porównania ofert  kilku wybranych towarzystw ubezpieczeniowych. Zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia różnią się od siebie w różnych towarzystwach.

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenia pomiędzy sobą różnią się też ceną, lecz przy wyborze ubezpieczyciela nie powinniśmy wyłącznie się nią sugerować. To cena nie gwarantuje zazwyczaj wystarczającej ochrony mienia i oznacza przeważnie, że określony przez ubezpieczyciela zakres ubezpieczenia jest dość wąski lub że ubezpieczenie zawiera dużą liczbę wyłączeń (czyli sytuacji, w których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, gdy wystąpi szkoda). Niekiedy bywają sytuacje, w których to podpisujemy polisę nie zwracając szczególnej uwagi na to, co otrzymaliśmy w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Jeżeli nawet nam ich nie wręczono – powinniśmy stanowczo tego żądać. To tam zawarte są wszystkie informacje na temat naszych praw oraz obowiązków, a również prawa i obowiązki towarzystwa ubezpieczeniowego. 

Gdyby jednak doszło do sytuacji, w której to podpisaliśmy polisę bez wcześniejszego przeczytania ogólnych warunków ubezpieczenia, a po zapoznaniu się z nimi okazało się, że zakres ubezpieczenia nie spełnia naszych oczekiwań, to w terminie 30 dni możemy odstąpić od takiej umowy.

Dodaj komentarz