Czy warto wykupić ubezpieczenie przed wyjazdem na narty?

Narciarstwo cieszy się w naszym kraju dużą popularnością mimo że jest to sport wysokiego ryzyka. Czy przed wyjazdem na narty warto się więc ubezpieczyć?

Na narty w Polsce

W naszym kraju nie brakuje ośrodków narciarskich na bardzo dobrym poziomie. Także narciarze w Polsce potrzebują jednak dobrego ubezpieczenia. Pewne elementy polisy będą jednak niepotrzebne, dlatego zapłacimy za nią mniej niż za ubezpieczenie przed wyjazdem w Alpy. Wyjazd w Alpy to konieczność wykupienia ubezpieczenia kosztów leczenia oraz akcji ratowniczych i poszukiwawczych. W kraju to ubezpieczenie będzie zbędne, gdyż jesteśmy objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, a ratownicy górscy udzielają pomocy bezpłatnie i to w każdej sytuacji.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

To rodzaj polisy, którą powinni posiadać wszyscy narciarze. Jeżeli wyrządzimy komuś krzywdę na stoku, zniszczymy jego sprzęt lub odzież narciarską, to roszczenia tej osoby zostaną pokryte przez nasze towarzystwo ubezpieczeniowe. W innym przypadku za szkody wyrządzone innym osobom będziemy musieli zapłacić sami. W przypadku polisy OC bardzo ważne jest wybranie odpowiedniej sumy ubezpieczenia, szczególnie jeśli wybieramy się na narty za granicę. Zdaniem towarzystw ubezpieczeniowych w przypadku tych ostatnich wyjazdów suma ubezpieczenia powinna wynosić nie mniej niż 50 000 euro, oczywiście po przeliczeniu na polskie złotówki.

Polisa NNW

Zapewni ochronę nam samym. Jeżdżąc na nartach narażamy się na ryzyko nieszczęśliwego wypadku, a nawet na śmierć. Polisa NNW zapewnia uzyskanie świadczenia na wypadek złamania kończyn i tym podobnych zdarzeń. Bliscy mają szansę na odszkodowanie także wtedy, kiedy odniesione urazy okażą się na tyle poważne, że ich skutkiem będzie śmierć osoby ubezpieczonej.

Pamiętajmy, aby wyjeżdżając na narty za granicę wyrobić i zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki tej karcie w krajach, które należą do Unii Europejskiej będziemy mogli skorzystać z pomocy medycznej na takich samych zasadach, jak osoby na stałe w nich mieszkające.

Dodaj komentarz