Jakie ubezpieczenie turystyczne powinny wybrać osoby uprawiające ryzykowne sporty?

To, jakie ubezpieczenie jest nam potrzebne zależy o sposobu spędzania urlopu. Osoby, które preferują wypoczynek na plaży potrzebują innego rodzaju ubezpieczenia niż osoby, które urlop spędzają aktywnie chodząc po górach, nurkując lub uprawiając inne, często bardziej ryzykowne sporty.

Standardowa polisa powinna zawierać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeśli zamierzamy urlop spędzić za granicą niezbędne jest także ubezpieczenie kosztów leczenia. Jakie jeszcze elementy powinna zawierać polisa, jaki zakres ochrony obejmować zależy od tego, jakie konkretnie sporty uprawiamy.

Ubezpieczenie dla amatorów sportów wysokiego ryzyka

To specjalny rodzaj ubezpieczenia chroniący przed skutkami wypadków, którym można ulec uprawiając sporty wysokiego ryzyka. Do sportów tych zaliczane są:

  • myślistwo;
  • nurkowanie ze specjalistycznym sprzętem;
  • wspinaczka skałkowa i wysokogórska;
  • rafting;
  • jazda na nartach wodnych.

Te sporty większość towarzystw ubezpieczeniowych uznaje za sporty wysokiego ryzyka. Jednak poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe na liście tej mogą jeszcze umieścić dodatkowe, nie wymienione tutaj rodzaje sportów. Dlatego, jeśli nie mamy pewności, czy rodzaj uprawianego przez nas sportu należy do tych o wysokim ryzyku, musimy przed podpisaniem umowy przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Pełną listę sportów wysokiego ryzyka uznanych przez wybrane przez nas towarzystwo znajdziemy właśnie w tym punkcie umowy.

Ubezpieczenie dla amatorów sportów ekstremalnych

W tym przypadku polisa chroniąca przed skutkami nieszczęśliwych wypadków jest niezbędna. Do sportów ekstremalnych większość działających w Polsce towarzystw ubezpieczeniowych zalicza:

  • kolarstwo górskie;
  • paralotniarstwo;
  • skoki na spadochronie;
  • speleologię;
  • skoki na bungee;

Tutaj podobnie, jak w przypadku sportów wysokiego ryzyka mogą występować różnice pomiędzy poszczególnymi towarzystwami. Dlatego trzeba zapoznać się z OWU.

Niezależnie od rodzaju uprawianego sportu do polisy NNW możemy wykupić opcje dodatkowe.

Dodaj komentarz